top of page

De I Tjing - het boek der veranderingen

 

Een inleidend ‘college’ over de I Tjing - het boek der veranderingen. In deze sessie zal ik de basisprincipes waarop de I Tjing is opgebouwd uitleggen zodat je een eerste beeld krijgt bij het boek en je kan kijken of het voor jou ook een bron van verdieping en inspiratie kan zijn. 

 

IMG_8449.jpeg
Over de sessie:

De I Tjing is zowel een wijsheidsboek als een orakelboek. Als wijsheidsboek is het te gebruiken om dieper inzicht te krijgen in verschillende archetypische situaties, deze te leren herkennen in het dagelijkse leven en daarmee ook een beter begrip kunnen krijgen hoe wij het beste - vanuit wijsheid - kunnen handelen in deze situaties.

 

Het is daarnaast ook mogelijk het boek als orakel te gebruiken door een vraag aan het boek te stellen. Dit klinkt enigszins mysterieus en dat is het ook! Het is wonderlijk, maar het antwoord blijkt in bijna alle gevallen inzicht te geven in de gevraagde situatie, en een richting aan te geven hoe het beste te handelen. 

 

Ik zal beide aspecten van de I Tjing toelichten, zodat je zelf op weg kan om het boek verder uit te diepen.

 

Mocht na de sessie je interesse gewekt zijn om verder te verdiepen kunnen we in groepsverband nog tenminste 2 sessies bij elkaar komen waarbij ik ook iedereen 1 op 1 zal helpen met het interpreteren van een vraag aan de I Tjing. Op die manier kom je echt op gang en kan je beginnen het boek je eigen te maken.

Over de I Tjing

 

De I Tjing of het boek der veranderingen is een van de oudste boeken uit de wereldliteratuur. Het boek geldt als een orakel- en wijsheidboek. Het komt uit de mythische oudheid; volgens de Chinese overlevering zou het in zijn eerste vorm al in 3000 voor Chr. ontstaan zijn. De legendarische auteur heet Fu Hsi of Pau Hsi. Naast de I Tjing zou hij ook onder andere het koken, de visvangst en het huwelijk hebben uitgevonden. In feite wordt hij gezien als grondlegger van de Chinese beschaving.

 

Het boek der Veranderingen bestaat uit 64 hoofdstukken, ieder voorzien van een teken bestaande uit zes horizontaal boven elkaar liggende lijnen, ook wel hexagrammen genoemd.

De hexagrammen worden geacht tijdsperioden te beschrijven. De bij de tekens behorende teksten geven dan de essenties en de mogelijkheden van zo’n periode weer. Het zijn archetypische situaties die we allemaal kennen uit ons leven. Het hexagram ‘de terugkeer’ beschrijft bijvoorbeeld de hernieuwing en de terugkeer van de levenskracht, hexagram ‘de strijd’ is het hexagram van het geschil en het conflict en zo is er ook het beeld van ‘de geestdrift’, waar de uitleg zich van laat raden. Het is altijd intrigerend zo’n teken goed te lezen en tot je door te laten dringen; de basisprincipes van deze beschreven situaties worden zeer helder uitgelegd en de essentie wordt bloot gelegd. Naarmate je deze beelden meer en meer bestudeert ontstaat een steeds dieper inzicht in deze situaties en zal je deze situaties steeds duidelijker herkennen wanneer deze zich voordoen in je eigen leven. Dit helpt ook jezelf en je eigen patronen beter te leren kennen en doorzien.

 

Kortom, een wonderlijk (en) diepzinnig boek! Het is niet voor niets dat het 3000 jaar na zijn ontstaan nog steeds over de hele wereld wordt bestudeerd en geraadpleegd.

bottom of page