top of page

be-your-longing

‘How seldom do we now meet a person who can keep living so peacefully and cheerfully with himself even amidst the turmoil, saying to himself like Goethe:

‘The best is the deep quiet in which I live and grow against the world, and harvest what they cannot take from me by fire or sword.’

IMG_3141.jpeg

Een dag om ruimte te geven aan de vraag: 

 

‘wat zou ik doen als ik vrij was?’

 

De ochtend van deze dag staat in het teken van stilte, stilte die ruimte maakt om in de middag te ‘oogsten’ uit die stilte.

In de stilte kan je een gevoel van thuiskomen ervaren, in datgene wat het diepste ‘van jou’ is. Het is in deze stilte dat je meest wezenlijke zielsverlangen hoorbaar wordt.

 

‘We need to return to the solitude within, to find again the dream that lies at the hearth of the soul. We need to feel the dream with the wonder of a child approaching a threshold of discovery. When we rediscover our childlike nature, we enter into a world of gentle possibility.’

    - John O’Donohue

 

Eerst maar eens stil worden dus, om die ‘solitude within’ te vinden. 

De ochtend zal bestaan uit enkele meditaties, met ruimte om te wandelen en alle druk(te) van het bestaan los te laten. Dat is trouwens geen luxe, maar een noodzaak die steeds lastiger blijkt om te ervaren.

 

Of, in de woorden van de hierboven al aangehaalde Ierse priester, filosoof en dichter John O’Donohue:

 

‘It is a simple but vital reflective exercise to give yourself plenty of time: leave all agendas behind you. Let the neglected presence of your soul come to meet and engage you again. It can be a lovely reacquaintance with your forgotten mystery.’

 

Daar is de ochtend voor, om alles te laten voor wat het is en weer eens echt in gesprek te raken met je ziel. Vervolgens gaan we de middag in.

‘We need to feel the dream with the wonder of a child approaching a threshold of discovery.’ 

 

De middag om weer dichter bij deze speelsheid te komen, bij dit gevoel (en mogelijkheid!) van avontuur.

Aan de hand van verschillende geestelijken, dichters en filosofen, en zeker ook in gesprek, zal ik deze zoektocht begeleiden en verdiepen aan de hand van de verraderlijk simpele vraag: ‘wat zou ik doen als ik vrij was?’ (en de zin die daarbij hoort, maar vaak niet gehoord wordt: dat ben je namelijk!).

Dit is een essentiële vraag voor elk mens aangezien datgene wat we ten diepste zijn, uitgedrukt wil worden in de wereld. O’Donohue maakt de verbinding tussen ‘belonging’, thuis voelen, en het verlangen van onze ziel, ‘our longing.’ Maken we onze dagelijkse expressie een uiting van ons zielsverlangen dan zijn we, waar we ook zijn, thuis. Zijn aanmoediging is dan ook: be-your-longing.

 

Helaas zijn we vaak zo ver ingewikkeld in oude patronen van plicht, angst, pleasen of welk ander geconditioneerd patroon dan ook, dat we dit verlangen amper nog horen, of, als we het horen, maar lastig durven uit te drukken in de wereld. Tel daar nog bij op dat we leven we in een wereld die, in de woorden van E.E. Cummings ‘is doing its best, night and day, to make you everybody else,’ dan is er wel iets van een uitdaging om het ‘be-your-longing- te verwerkelijken.

Maar. Het is echt mogelijk. Daar zijn talloze voorbeelden van die ons voor zijn gegaan, en talloze teksten die ons de weg wijzen. Dit blijf ik wonderbaarlijk vinden: er blijkt een oerverhaal van de mens te zijn, een verhaal van het pelgrim-zijn, van het zoeken naar het meest waarachtige in onszelf en vervolgens de weg van moed om dit uit te drukken in de wereld: de weg van de mens. Een weg die eerst naar binnen leidt, om vervolgens dat wat gevonden wordt, terug in de (buiten)wereld te brengen. Op deze manier schep je jezelf in de wereld en word je werkelijk onderdeel van de wereld.

 

Deze dag gaat ten diepste daar over, om de weg die elk mens te gaan heeft weer (meer) in jezelf te ontdekken, het is immers een nooit helemaal voltooide weg. Maar één ding is duidelijk, als je deze weg wil gaan is er op z’n minst regelmatige aandacht voor je binnenwereld nodig, ‘to find the dream that lies at the hearth of the soul’, en daarna, wellicht, waarschijnlijk, ook wat moed om deze droom realiteit te maken. Vandaar dat het geen kwaad kan deze weg samen te bewandelen.

—-

Datum: woensdag 24 april 

Tijd: 10:00u - 18:00u,

Locatie: Reeuwijk, een stille plek aan het water met veel ruimte voor wandelingen.

Maximaal 6 deelnemers

Aanmelden of vragen: post@louisbijldevroe.com

Kosten: 125 euro (of minder, als je dit niet kan betalen)

bottom of page